Sabato, la 12-a de julio

Granda salono:

10:00 - 12:00 Solena fermo
 

Vestiblo:

10:00 - 12:00 Libroservo, ekspozicio pri Kroatia E-Movado

 

Kontaktu nin

Eŭropa Esperanto-Unio Demandojn sendu al:
eeu@europo.eu. europaesperantounio@gmail.com